De stilte regeert

Kwetsbaar is mijn verlangen.Ze brak, ogenschijnlijk om niets.Haar scherpe randen,Voorheen onzichtbare kerfjes,Rafelen tot kartels die snijden. Mijn verlangen is breekbaar.Ze brak, vanuit het niets.Scherpe randenKerfden onzichtbare littekens.Overgave verstomde. De stilte regeert.

Stil

‘Dan dans ik wel alleen’ waren mijn gedachten een tijdje terug. Terwijl verdriet me influisterde dat er geen beweging meer is.De dans kwam tot stilstand, mijn stilstand.Zelfs een beetje mee wiegen op een verstilde melodie is een pas te ver.Geen tango, geen opzwepende beweging, de dynamiek is uit ons bewegen. Verstild.Stil….