Sporend naar het Licht

Daar waar ik jarenlang mijzelf alleen met woorden kon uitdrukken belandde ik in 2014 in een zwart gat waar woorden mij niet meer wisten te vinden. Wel was er de behoefte me te kunnen uiten, de pijn en het verdriet zochten een weg naar buiten. In die periode zocht ik mijn toevlucht tot digitale foto…

Danst de kilte

De leegte van haar bewegen ademt mijn beleven. De ruimte van haar dwalen fluistert mijn dralen. Bewegingsloos is mijn ademen Troosteloos mijn beleven. De stilte van mijn overgave danst de kilte.

De diepte van stilte

Er was een ruimte gevuld met warmte een intens beleven. Ik reikte je mijn overgave. Diepe kleuren schilderden mijn muren. Ik gaf je mijn diepste wezen. Er is een diepte gevuld met stilte een eenzaam beleven.

Ze bekende verlangen

Ze bekende verlangen gesust in de stilte van pijn. Ze ademde verdriet berust in de kilte van pijn. Ze bewoog gemis gevlucht in de leegte van pijn. Ze danste de eenzaamheid in haar zijn.

Haar breken

Met één beweging staak je het delen verlaat je de beleving ik voel haar breken. Je verleidt de stilte beweegt haar zwijgen naar een nieuwe dimensie van eenzame dansen.

In haar puurheid

In haar geven reikt ze de diepte. In haar beleven smoort ze donkerte. In haar dansen toont ze de stilte. In haar passen deelt ze haar warmte. In haar puurheid reikt ze onbevangen.

Dan fluister je..

Dan fluister je… Beleef maar Voel maar Wees maar Dan volg ik je dwalen Je beleven Je ervaren. Toe maar Durf maar Deel maar. Dan kijk ik naar je Geef ik je Neem ik je.