Woordeloze Diepte

We weven Draden van onuitgesproken Woorden We smeden Banden van onbesproken Gemis We bewegen de stilte Tot een woordeloze Diepte.

Verweven zielen

Je joeg het vuur, haar brandend verlangen omhelsde de leegte. Dwalen werd voelen, beleven zocht een nieuwe diepte. Intense gedachten, verdreven de kille eenzaamheid. De connectie gevoeld, losgeraakt van de stille strijd. Dolende handen dreven de passie, hoger en hoger werd haar zweven. Je maande haar tot rust, kalmte omhelsde haar beleven. Verweven zielen spoorden…

Verloren

Je verwart leegte met geven. Je verwart mijn stilte met volgzaamheid. Je leidt in een diepte waar ik mijzelf al verloren was.

Dan dwaal ik de dans

Dwaalt de beweging een eigen dans. Dan volg ik haar onstuimige passen in een zinderend beleven. Ik voel haar passioneel gefluister in een intense overgave. Ik ben haar….. Dwaal de dans in een eigen beweging.