Gesmoord

Grijs is het kleurloos beleven van passieloos voelen. Gesmoord in de ketens van zwijgend delen. Blind volg ik waar voelen me leidt, je hand hield ik vast maar raakte deze kwijt. In het donker tastend, dwaal en dool ik.

Stille Schreeuw

Stilte beweegt het verlangen, ik adem met haar mee. Elke teug versterkt het verlangen, eenzaamheid ademt uit, verlangen ademt in. Ik raak verstrikt in deze eenzame stilte. Woorden passeren onuitgesproken, verloren passie omhult me als een ondoordringbare mist. Verdriet was achter gebleven, zij was een al eerder gepasseerd station. Verlangen overschreeuwt de stilte in een… Lees meer Stille Schreeuw