Intiem Moment

Ze nam er de tijd voor. Uitgebreid ging ze in bad, ze genoot van het schuim dat haar lichaam omsloot. Met haar vingers gleed ze over haar gladgeschoren heuveltje, genietend van de warmte van haar lichaam, genietend van de rust die ze in zich voelde.
Naarmate ze zo zichzelf streelde voelde ze een verlangen in zich opkomen.
Een behoefte aan spanning, aan het opvoeren van die spanning in haar lichaam om uiteindelijk tot een zalige ontlading te komen.

Met gesloten ogen bleef ze liggen. Gedachten schoten door haar hoofd, beelden van eerdere momenten die haar een soortgelijke spanning bezorgd hadden ging voorbij. Haar vingers gingen op zoek naar haar meest intieme plekje, met de bedoeling zichzelf het genot te geven waar ze zo naar verlangde.
Tot ineens, abrupt, ze opstond uit bad. Ze droogde zich af, liep naar de slaapkamer en legde zorgvuldig enkele speeltjes naast elkaar op het bed.
Dit was haar moment, zo dacht ze. Van en voor haar alleen. Met niemand hoefde ze dit te delen, niemand hoefde dit te weten….
Eventjes dook hij in haar gedachten op. Zou hij dit wel goedkeuren, vroeg ze zich vertwijfeld af. De spanning en het verlangen echter namen de overhand, en ze liet zich leiden door haar lichaam….

Later die avond, ze hadden net heerlijk gegeten, zaten ze te genieten van een kop koffie bij ondergaande zon.
Terloops vroeg hij haar of ze genoten had van haar vrije dag, en wat ze die dag allemaal gedaan had.
Ze vertelde hem over de dingen die ze gedaan had. Behalve over dat ene bijzondere moment van die dag, bewust verzweeg ze dit. Niet wetend hoe dit te brengen, maar ook onzeker over zijn reactie.
Ze dwaalde een beetje af met haar gedachten en plagend vroeg hij:
`Je hebt toch niet met jezelf gespeeld hé, dat je zo´n afwezige blik in je ogen hebt´
Ze voelde de warmte naar haar wangen stromen, te laat realiseerde ze zich dat ze zichzelf hiermee verraden had. Voorzichtig deed ze nog een poging hem van de wijs te brengen door hem te vertellen dat zulke plagerijtjes haar verlegen maakten, ´dat weet je toch wel´, voegde ze er zachtjes aan toe.
Glimlachend keek hij haar aan, liefdevol streek hij door haar haren en knikte bevestigend.
Kort daarop werd zijn blik donkerder terwijl hij vroeg:
`Je hebt me nog geen antwoord gegeven….´
Ze bleef stil, voelde zich betrapt, enigszins schuldig maar vooral beschaamd om nu te moeten opbiechten hoe ze genoten had van dat bijzondere moment. Dat moment, zo dacht ze nog even, dat alleen van haar was. Ze dacht terug aan vanmiddag. Zich niet bewust van de gelukzalige glimlach die op haar gezicht verscheen terwijl de beelden opnieuw in haar hoofd werden afgespeeld.
Mompelend antwoordde ze hem:
´Ik hoef toch niet alles met je te delen, jij hoeft toch ook niet alles dat je op een dag doet te delen met mij…´
Zijn blik was nog donkerder geworden toen hij zich realiseerde dat ze niet van plan was om zich zomaar bloot te geven, hij bekeek haar nog eens en vroeg zich af of ze een spel aan het spelen was met hem.
Eén moment ontmoette hun ogen elkaar.
De twinkeling en opwinding in haar blik was hem niet ontgaan, zij daarentegen was geschrokken van zijn serieus en steeds donker wordende blik.

´Ik wil nú dat je me vertelt wat je vanmiddag hebt uitgespookt.´, zijn stem duldde geen tegenspraak, ze realiseerde zich ook dat hij niet het geduld had voor nog meer spelletjes of plagerijtjes.
´Nou gewoon´, zei ze enigszins mokkend, ´met mezelf gespeeld, dat zei je net toch ook al. Waar maak je je druk om.´

Bijna was hij in de lach geschoten om haar verontwaardigde meisjesachtige gezicht. Net op tijd wist hij zich te herstellen, zijn stem verraadde niets van de humor die hij in alles zag toen hij zei:
´Dan gaan we nu naar boven, want ik neem aan dat je op de slaapkamer gespeeld hebt, en laat je mij zien wat je vanmiddag hebt gedaan.´
Geschrokken keek ze hem aan. Dat kon hij niet menen, dacht ze nog.
´Ik kan het je toch ook gewoon vertellen?´, zei ze met een lieve zoete toon in haar stem.
´Verhaaltjes vertellen doen we een andere keer wel, daar ben ik nu niet voor in de stemming.´, was zijn barse reactie.
´Vooruit, opschieten, je koffie heb je allang op, dus wat treuzel je nog.´

Langzaam stond ze op, onderzoekend keek ze hem aan. Niet wetend hoe serieus hij was, ze overwoog om nog iets te zeggen, maar zijn blik stond zo enorm donker dat ze het er niet op durfde te wagen.
Ze liep voor hem uit de kamer binnen, halverwege de trap hoorde ze hem zeggen:
´Sta eens stil.´
Haar lichaam reageerde direct, en ze werd zich bewust van het verlangen in haar om hem te behagen, te gehoorzamen.
Tergend langzaam liet hij zijn handen langs haar benen omhoog gaan, onder haar rok, op zoek naar haar billen.
´Je hebt ook al geen slip aan…´, concludeerde hij terwijl hij zijn vingers vluchtig bij haar naar binnen liet gaan, ´en je bent behoorlijk opgewonden.´
Abrupt trok hij zijn vingers weer uit haar, gaf haar een kort tikje op haar billen en maande haar verder te lopen.

Ze liep voor hem uit de slaapkamer binnen en ging vertwijfeld op het bed zitten.
´Je gaat me niet vertellen dat je vanmiddag ook zo op het bed gezeten hebt.´, hoorde ze hem zeggen.
´Nee, ik ben eerst in bad gegaan.´, antwoordde ze, niet wetend wat te zeggen, of op welke manier hem te laten delen in haar moment van eerder die dag.
´Dus je was naakt….´, was zijn volgende veronderstelling.
Haar stem was bijna niet te verstaan toen ze fluisterde: ´..ja..´
´Wat zei je? Je praat zo zacht, ik versta je niet. Wacht even, dan doe ik even het raam dicht, de buurt hoeft niet mee te genieten van jouw ontboezemingen.´
Ze zag nog net een plagende grijns op zijn gezicht, die haar opluchtte. Want de toon in zijn stem veroorzaakte een enorme onrust en spanning in haar.
Wat wil hij toch van me, vroeg ze zich af.
In een poging zichzelf wat meer moed in te praten, haalde ze diep adem alvorens ze antwoordde: `Ja,´ en vervolgde toen op zachte toon, ´ik was naakt.´
´Da´s mooi, dan kun je nu beginnen met je uit te kleden. Zie je nu, het duurt misschien even, maar we komen er wel.´
Langzaam ontdeed ze zich van het beetje kleding dat ze nog aan had. Achteloos gooide ze de rok en het topje achter zich op het bed en keek hem aan, een mengeling van onrust en uitdaging in haar ogen.
´Kom eens hier.´, was zijn korte reactie.
Met sensuele pas liep ze naar hem toe, ze verwachtte zijn warme lichaam tegen het hare te voelen, echter vlak voor ze bij hem was liet hij haar stilstaan. Zijn ogen gleden keurend over haar lichaam. Ze voelde zich naakt en bekeken, vele malen liever had ze de warmte van zijn lichaam gevoeld, toch merkte ze ook dat een prettige opwinding en spanning in haar lichaam werd opgebouwd. Een spanning groter en intenser dan hetgeen ze vanmiddag ervaren had.

Hij liet haar staan terwijl hij langs haar heen naar het bed liep en het zichzelf gemakkelijk maakte.
´En verder…´, hoorde ze hem zeggen terwijl ze nog met haar rug naar hem toe stond.
Ze draaide zich om terwijl ze hem vroeg:´Hoezo en verder?´
´Je weet heel goed wat ik bedoel, wat heb je verder gedaan.´
Smekend keek ze hem aan, hopend dat hij gevoelig was voor haar vragend smekende ogen om haar verder met rust te laten.
Gezien zijn reactie was hij dit niet van plan…´Heb je de speeltjes gebruikt?´
Opnieuw schoot het bloed naar haar wangen.
Haar ogen schoten vuur toen ze hem aankeek, het lag op het puntje van haar lippen om dit op verontwaardigde toon te ontkennen. Hetzelfde moment bedacht ze dat ze niet wilde liegen, nergens over, dus ook hierover niet.
Dan maar met de billen bloot, dacht ze en schoot bijna in de lach toen ze zich realiseerde dat haar billen al lang niet meer bedekt waren.
´Wat is er zo leuk?´, vroeg hij met een licht geïrriteerde stem.
´Oh niets´, was haar korte reactie.
Nog steeds stond ze half zijn richting op gedraaid en bleef zo staan alsof ze niet van plan was verdere actie te ondernemen.
Zuchtend stond hij op van het bed, haalde de speeltjes tevoorschijn en deponeerde met één beweging alles op het bed.
Het was haar nu wel duidelijk dat het hem serieus was, en dat er geen enkele mogelijkheid zou zijn voor haar om hier nog onderuit te kunnen komen.
Ondertussen was hij achter haar langs gelopen en had demonstratief plaatsgenomen op de stoel die naast de kaptafel stond.
Ze keek naar hem op die stoel, maar het was niet dat beeld dat ze in gedachten vasthield. Haar gedachten namen haar meer terug naar eerder die dag. Toen ze op de stoel zat en…

´Wat sta je daar nou te treuzelen.´, zijn stem haalde haar uit gedachtewereld.
Verdwaasd en hulpeloos keek ze hem aan terwijl ze een vage beweging met haar arm richting de stoel maakte.
´Je zit in de weg.´, was haar onbeholpen antwoord.
Direct stond hij op en liep weer in de richting van het bed terwijl hij zei, ´Geen enkel probleem hoor, het bed is toch een stuk comfortabeler wanneer jij je show opvoert.´

Ze vroeg zich af hoe het kwam dat het leek alsof het steeds warmer werd op de slaapkamer. Bijna had ze hem gevraagd of het raam toch niet open mocht, toen opnieuw beelden van eerder die dag haar te binnen schoten. Bovendien, ze kreeg steeds meer het gevoel dat ze aan het begin van een spel stonden.
Dáár hoefde de buurt zeker niet van mee te genieten, dacht ze terwijl ze twijfelend enkele speeltjes in haar handen pakte en op de kaptafel neerlegde.
Het schaamrood stond op haar wangen toen ze de grootste vibrator die ze hadden pakte en ook deze bij de overige speeltjes neerlegde.
Ze draaide zich naar hem toe en keek hem vragend aan, ´Moet dit echt?´, smeekte ze.
Hij stond op, kwam op haar af en gaf haar een innige omhelzing. Zijn armen voelden troostend en beschermend om haar heen, en één moment dacht ze dat hij haar hiermee vertelde dat ze niet verder hoefde te gaan.
In plaats daarvan draaide hij haar om en liet haar voorover bukken bij de kaptafel.
Ze wilde haar hoofd omdraaien om hem te vragen wat hij ging doen toen ze hem nors hoorde zeggen, ´Voor je kijken, ik heb je niet gevraagd om mijn kant op te kijken.´
Onzeker keek ze voor zich, vanuit haar ooghoeken volgde ze zijn gestalte in de spiegel waarbij ze vrijwel de hele kamer in de gaten kon houden. Alsof hij dit wist hoorde ze hem zeggen, ´Dat betekent ook niet in de spiegel kijken om mij in de gaten te houden!´
Betrapt sloeg ze haar ogen neer.
Ze hoorde hem naar het bed lopen, hij rommelde wat in de speeltjes en kwam weer bij haar staan. De eerste slag met de zweep kwam hard en onverwacht aan, van schrik trok ze haar benen weg. Ruw trok hij haar aan haar haren omhoog en keek haar aan. ´Stilstaan, anders maak ik het je pas echt moeilijk.´
Ze kreunde toen ze zich bewust werd van de geilheid en opwinding die zich met elkaar vermengden toen de spanning in haar lichaam toenam.
De combinatie van pijn en genot lieten zweetdruppeltjes langs haar rug omlaag lopen.
Onverstoorbaar ging hij verder. In gedachten telde ze de slagen mee, bij 20 werd ze bijna radeloos toen ze doorkreeg dat hij nog niet van plan was om te stoppen.
Niet langer meer kon ze zich stilhouden en haar gesmoorde kreetjes en zachte kreunen vulden de kamer.
Net zo onverwacht als hij was begonnen stopte hij. Opnieuw voelde ze zijn stevige greep in haar haren terwijl hij op deze manier haar gezicht naar zich toetrok. Hij keek haar aan en zei, ´Nu is het denk ik wel duidelijk dat ik echt serieus ben.´
Hij liet haar los en hun ogen ontmoetten elkaar in de spiegel toen hij vervolgde, ´of zal ik het nog duidelijker maken?´
Ze schudde haar hoofd en kwam langzaam overeind.
Haar billen leken in brand te staan, en de gedachte aan nog meer kon ze nu niet verdragen.
Met licht trillende hand pakte ze het touw dat ze had klaargelegd en de vibrator, met het touw zette ze de vibrator vast op de zitting van de stoel. Vanuit haar ooghoeken zag ze dat hij ondertussen weer op het bed was gaan liggen. Ze deed haar best om zijn blik te vermijden, ook dat kon ze nu niet verdragen. Eventjes twijfelde ze, de speelse tikken die hij met de zweep op zijn hand gaf gaven haar net dat zetje dat ze nodig had. Ze sloot haar ogen en liet zich over de vibrator zakken.
De spanning in haar lichaam maakte het haar moeilijk. Vaag was ze zich bewust van het licht kraken van het bed toen hij opstond. Pas toen ze de druk van zijn handen op haar schouders voelde realiseerde ze zich dat hij had gemerkt dat dit haar moeite kostte. Ze opende haar ogen en keek hem via de spiegel aan.
Geen woord werd er gewisseld, de manier waarop hij haar vasthield, de druk die hij uitoefende, maakte dat de vibrator steeds verder bij haar naar binnen schoof tot ze helemaal gevuld was. Ze kon een licht schokken van haar lichaam niet onderdrukken.
Hij bleef bij haar staan, trok haar hoofd tegen zijn buik aan, ze sloot haar ogen weer en genoot van het stukje geborgenheid dat hij haar gaf.

Net zo plotseling als hij bij haar was komen staan was hij nu weer verdwenen. Met tergend langzame bewegingen bewoog ze op en neer over de vibrator, ze sloot haar ogen en probeerde op deze manier de kamer, met zijn aanwezigheid, buiten te sluiten.
De ketting van de tepels liet ze langs haar huid glijden, ze rilde toen het koude staal haar warme huid aanraakte.
Doelbewust sloeg ze de ketting om de rugleuning van de stoel en plaatste de klemmen op haar tepels. Tegelijkertijd liet ze zich opnieuw langzaam op de vibrator zakken tot haar billen de zitting raakten. Ze liet zich leiden door haar lichaam en net als vanmiddag werd ze bevangen door de passie en het verlangen dat in haar opbloeide.
Wanneer ze het genot voelde van de vibrator diep in haar, trok de ketting van de klemmen haar tepels omhoog en verhoogde zo de druk. Hetgeen haar alleen maar meer opwond. Haar handen bracht ze naar haar borsten en verwijderde de klemmen, eventjes liet ze haar vingers over haar harde tepels gaan. Zichtbaar genoot ze van deze aanraking. Ze stond op, voelde hoe de vibrator uit haar glipte en pakte een set van vier klemmen aan een smalle ketting. Met haar vingers gleed ze langs haar schaamlippen, rillingen van puur genot liepen over haar rug terwijl ze twee klemmen op haar schaamlippen plaatste.
De dunne ketting trok ze achter de zitting langs naar de bovenkant van de stoel en zette vervolgens de laatste twee klemmen op haar tepels.
Bedachtzaam keek ze naar de houten spatel die nog op de kaptafel lag. Ze had spijt van haar openhartigheid, het kostte haar steeds meer moeite hem te laten zien hoe ze zichzelf het genot geschonken had dat haar lichaam haar kon bieden.
‘ Wat is er meisje’, hoorde ze hem plagend vragen, ‘weet je niet meer hoe je verder moet..’
Haar ogen schoten vuur toen ze hem aankeek.
Kennelijk was hij hier niet van gediend, zijn blik was donkerder dan ooit toen hij naar haar toe liep.
Ze zag hoe hij de houten spatel oppakte en deze aan haar aanbood.
Smekend keek ze hem aan en bleef stilstaan.
‘Ga je niet meer verder, of wil je dat ik het je makkelijk maak’, hoorde ze zijn antwoord op haar woordloze smeekbede.
Ze knikte, niet in staat een woord uit te brengen.
‘Dat is geen duidelijk antwoord, wil je dat ik het overneem? Je weet hopelijk wel wat de consequentie hiervan is…’, de dreiging in zijn stem liet haar even twijfelen.
Toch knikte ze.
Zonder waarschuwing trok hij aan de ketting en dwong haar hiermee dieper over de stoel te bukken. Hij trok de ketting strak aan de leuning zodat ze haar lichaam niet meer kon bewegen zonder de continue druk van de klemmen te voelen.
Hij gaf haar opdracht om haar handen in haar nek te leggen, haar benen te spreiden zodat de binnenkant van haar dijbenen tegen de stoel aangedrukt werden.
Ze voelde hij haar benen met een touw aan de stoel vastbond. Bij elke beweging die hij maakte was ze zich bewust van de druk die de klemmen uitoefenden. Wanneer ze dreigde weg te zweven op golven van genot trok hij even kort aan de ketting, scherpe pijnscheuten raasden door haar lichaam en hielden haar alert. Op deze manier bleef ze zich bewust van hetgeen hij mee bezig was.
Zijn vingers speelden met de klemmen die op haar schaamlippen stonden, net toen ze zich wilde overgeven aan het genot dat dit met zich meebracht trok hij enigszins ruw haar schaamlippen opzij en schoof een kleine vibrator bij haar naar binnen.
Met het touw voorkwam hij dat ze de vibrator zou verliezen. Ze voelde de trillingen die het kleine apparaatje teweegbracht. Het liet haar lichaam korte schokkende bewegingen maken die ze maar met moeite kon beheersen.
Een allesoverheersend verlangen naar een orgasme welde op in haar gespannen lichaam.
Ze kreunde telkens wanneer ze zijn handen op haar lichaam voelde.
‘Nog niet meisje….’, hoorde ze hem mompelen, ‘ nog niet…je houdt het maar tegen.’

Als laatste bond hij met een ander touw haar handen vast en liet haar deze in haar nek leggen, hij trok het touw door naar haar borsten en ondanks de klemmen die haar tepels gevangen hielden wist hij haar borsten vast te zetten in het touw.
Ze was langzaam aan het wegzakken in een roes. Hij zag het in haar ogen, die niet langer meer nauwlettend elke beweging van hem volgden.

Nu ze vrijwel geen mogelijkheden meer had om haar lichaam vrij te bewegen wilde ze zich kunnen overgeven aan het diep sluimerende verlangen.
Nog eenmaal pakte hij haar ruw bij de haren en keek haar doordringend aan.
Een kus smoorde haar zachte gekreun en bij de eerste felle tik op haar billen liet ze zich meenemen door de kolkende golven, die mengeling van pijn en genot waar ze naar verlangd had.
Voor hem was het spel echter pas net begonnen….

Advertentie

Plaats reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s