Eeuwigdurend Genot

Het was alsof de roes waarin ik me bevond als een warme deken om me heen hing. Het touw dat mijn polsen en voeten aan het bed vastmaakten, gaf een bijzonder gevoel van geborgenheid. Mijn lichaam balanceerde op de uiterste randjes van opwinding, een gevolg van spanning die langzaam maar continu was opgebouwd. Terwijl de trillingen van de vibrator genadeloos me bleven teisteren, de eerste minuten was het me gelukt om diverse keren klaar te komen maar na verloop van tijd was ik tot de conclusie gekomen dat het de spanning alleen maar erger maakte waardoor ik probeerde om mijn gedachten weg te laten drijven van de constante aanwezige wisselwerking van spanning en ontlading waarin mijn lichaam zich al geruime tijd bevond.

Misschien kwam het door de lichte roes waarin ik verkeerde maar de beelden en gedachten die in mijn hoofd opdoken leken niet mee te werken aan mijn voornemen tegen de orgasmes te vechten. Ik voelde me licht in mijn hoofd, bijna alsof ik aan het ijlen was.

Het was alsof ik handen vederlicht over mijn huid voelde bewegen, zo licht dat ik me afvroeg of het niet slechts een zuchtje wind was, wat me weer aanspoorde om alert te zijn op geluiden in mijn omgeving. Het leek onmogelijk te zijn geworden me zelfs maar op de meest simpele dingen, zoals luisteren, te concentreren. Telkens weer werd ik teruggetrokken naar die warme golven die door mijn lichaam dwaalden. Plotseling voelde ik je warme lippen op mijn mond, blij verrast opende ik mijn mond om je kus te beantwoorden maar je was alweer verdwenen. Was het een illusie, raakte ik al zo ver in mijn roes dat ik de werkelijkheid en de voortdurende stroom van fantasiebeelden in mijn hoofd niet meer van elkaar kon onderscheiden?
Ik smachtte naar een aanraking, een bevestiging dat je in de buurt was. Je warme armen om me heen, je hongerige zoenen, je handen die me plagend vertelden dat mijn lichaam de jouwe was.

Mijn gedachten gingen terug naar eerder deze dag, je verzoek om iets spannends aan te trekken voor je had ik slechts met een glimlach beantwoord terwijl ik genoot van mijn koffie en het ochtendzonnetje dat de kamer een warm aanzicht gaf.
Zonder iets te zeggen had je de luxaflex dichtgedraaid, verbaasd had ik je aangekeken, het was juist zo heerlijk om het spel van zon en schaduw door de kamer te aanschouwen. Jij had gezegd dat je liever naar een ander spel keek waarbij je me van de bank omhoog trok en me voorover bij de tafel liet buigen. Mijn ochtendjas gleed langs mijn lichaam naar beneden en ik stond naakt voor je. Je sloeg je armen om mijn heupen en trok me naar achteren toe zodat ik slechts nog met mijn handen op het tafelblad kon steunen. Je liet me mijn benen spreiden en vluchtig speelde je vinger met mijn vochtige schaamlippen. Ik kreunde gesmoord toen je abrupt een paar vingers bij me naar binnen liet glijden. Mijn lichaam reageerde door traag te bewegen toen jij je vingers stil hield. Een smekend kreunen ontsnapte aan mijn lippen toen ik gevoeld had hoe, tergend langzaam, je vingers uit me gleden.
Ik voelde je warme adem langs mijn oor strijken toen je fluisterde dat ik zo moest blijven staan. Terwijl een snel groeiend verlangen door mijn lichaam raasde luisterde ik naar de geluiden terwijl je de trap op liep, ik hoorde het gerommel in de slaapkamer en probeerde in te schatten wat je mee naar beneden zou nemen.
Een koude windvlaag blies over mijn rug toen je de deur van de woonkamer opendeed en naar binnen stapte. Met gesloten ogen, mijn handen steunend op het tafelblad, mijn benen gespreid stond ik te wachten, smachtend….naar een aanraking, een kus, je handen die over mijn lichaam zouden gaan.
Alsof mijn verlangen er totaal niet toe deed pakte je mijn polsen en deed er de leren boeien om, met je vingers streelde je mijn ruggenwervel, je vermeerderde de druk waarmee je me zonder woorden wist te vertellen dat het de bedoeling was dat ik mijn bovenlichaam plat op de tafel zou leggen. Mijn armen trok je naar het uiteinde van de tafel en maakte ze vast, ik had mijn ogen gesloten en opende ze toen ik het zijde van de blinddoek langs mijn wang voelde strijken. Eventjes ontmoetten onze ogen elkaar, wat ik in je ogen las was niet te beschrijven, alsof ik een nieuwe wereld instapte. Een wereld vol beloftes, waar de horizon samensmolt met een sterrenhemel die eindeloze ruimtes aangaf om te verkennen.

Onze lippen vonden elkaar in een intens passionele zoen, veel te vlug naar mijn zin verdwenen jouw warme lippen van de mijne. Ik sloot mijn ogen terwijl je me de blinddoek omdeed. Ik legde mijn wang tegen het koele tafelblad terwijl ik me bewust was van jouw handelingen. Je omsloot mijn enkels met de leren boeien en zette ze vast aan de tafelpoten, om mijn bovenbenen bond je een touw en ook dit zette je vast aan de tafelpoten. Ik werd me bewust van de machteloze positie waarin ik me bevond, spanning, opwinding en een klein beetje onrust vermengden zich met elkaar. Mijn ratio probeerde grip op de situatie te houden door voortdurend te luisteren naar de geluiden om me heen, je maakte het me moeilijk om hieraan vast te houden door in een snel tempo me te confronteren met zachte en harde aanrakingen. Een strelend bewegen van je vingers langs mijn benen, plagend kietelde je mijn schaamlippen, speelde veel te kort naar mijn zin met mijn clitje om vervolgens een paar harde tikken op mijn billen te geven waardoor het zich steeds verder opbouwende verlangen in mij me meenam in golven van pure passie. Mijn lichaam sprak.
Haar gefluister was overgegaan in een duidelijk spreken, mijn stem bracht een aaneenschakeling van gesmoord kreunen en zacht smekende woordjes voort. Een lichte schok ging door me heen toen ik de stroken van de zweep langs mijn rug voelde glijden, ik herkende de koele leren stroken. Ze liet me zowel huiveren van genot als van een tikkeltje angst, net voldoende om me gevangen te houden in een afwachtende spanning en te weinig om door te slaan naar echte angst. Ik voelde de stroken neerkomen op mijn billen, telkens op een andere plaats, een onvoorspelbare reeks strelingen en slagen zweepten de passie in mij op naar nieuwe dimensies. Een licht trillen van mijn benen vertelde over de grens die ik naderde, ik dreigde klaar te komen puur op de wisselwerking van strelen en slaan, ik kon het onderscheid tussen de slagen en strelingen niet eens meer maken. Het was alsof ze zich hadden vermengd tot een langgerekte golf die over me heen spoelde. Die me losmaakte van mijn neiging om de controle vast te blijven houden door alert te blijven op mijn omgeving. Die me bewust maakte van het feit dat ik de jouwe was…

Ik schrok op uit de stroom van beelden en gevoelens van genot die me hadden laten wegdromen, een pijnscheut trok door mijn tepels. Van schrik hield ik mijn adem in, ik werd abrupt, bijna wreed zelfs, uit mijn gedachtestroom getrokken toen je een tepelklem op mijn tepels plaatste en korte rukjes aan de ketting gaf. Het was een vreemde sensatie, de constante trilling van de vibrator, de geborgenheid van het touw om mijn polsen en enkels, de loomheid van de diverse ontladingen die mijn lichaam had opgevangen, dat alles was een vertrouwd gevoel geworden voor. Een geruststellende aanwezigheid toen ik jouw aanwezigheid miste, of niet meer in staat was geweest deze op te merken. Ik had me er eerst tegen verzet, mijn drang naar controle had me geteisterd. Had me gedurende een korte tijd het onmogelijk gemaakt om toe te geven aan de golven die zich telkens opnieuw hadden aangekondigd. Eenmaal me overgegeven had ik me mee laten drijven op deze golven, die een licht en zwevend gevoel veroorzaakten. Het leek of mijn tepels, of het tergend spelen ermee, de opening maakte waardoor ik de golven losliet en terugdreef naar de werkelijkheid.
Echter het duurde niet lang meer of er ontstond een nieuwe reeks golven die me leken te overspoelen, genot en een zoete pijn dreven me verder en verder. Het leek bijna of ik buiten mijn lichaam was en het spel van een afstand bekeek.
Een warm gevoel nam bezit van me, terwijl ik toekeek hoe jij mijn lichaam bespeelde, abrupt werd ik weer teruggetrokken mijn lichaam in toen ik jouw mond op de mijne voelde. Begerig, verlangend, dwingend. Je verwijderde de blinddoek, toen ik in je ogen keek was het alsof ik je voelde, deel uitmaakte van jou en jij deel uitmaakte van mij. Onze gevoelens, behoeftes, verlangens alles was samengesmolten tot één intens geheel. Voorzichtig en behoedzaam verwijderde je de vibrator, mijn lichaam reageerde met korte heftige schokjes. Bijna alsof ze moeite had met loslaten, vragend…misschien wel smekend keek ik je aan. Je warmte nam bezit van me, onze lichamen smolten samen. Ik hief mijn heupen op maar de touwen beperkten me in mijn beweging. Je nam de ketting van de tepelklemmen in je mond waardoor bij elke beweging waarmee je in me stootte ik een zoete pijn voelde. Alsof je me op deze manier wilde vertellen dat in alles ik van jou was….

Advertentie

Plaats reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s