Onverwacht Bezoek

Het was een heerlijk, lome en zomerse dag.
Zodra de zon voldoende warmte had had ik mij geïnstalleerd om met mijn lichaam de hete zonnestralen op te vangen. De hitte van de zonnestralen maakten me loom, dreven mijn gedachten weg van deze wereld.
Beelden kwamen als vanzelf in mijn hoofd naar boven, mijn lichaam reageerde erop als was het echt.
Mijn fantasie nam me mee, in eerste instantie vocht ik er nog tegen, maar het heerlijke gevoel van mijn fantasie won het van al het andere.
Ik sloot mijn ogen en liet me meevoeren met mijn gedachten.
In gedachten kon ik handen voelen, die van een man, krachtig sterk, en toch ook teder. Terwijl zijn handen mijn lichaam verkenden, elk plekje testend op hun gevoeligheid, voelde ik zijn warme adem in mijn nek.
Zijn adem in mijn oor, zachtjes sabbelde hij aan mijn oorlelletje, ik kreunde. Wilde hem zoenen, proeven hoe hij smaakte.
Ik liet me heerlijk meevoeren met mijn gedachten, mijn fantasie, bijna was ik vergeten dat ik buiten in de zon lag.
Mijn handen lagen naast me op de stoel, maar een onwaarschijnlijk sterke drang maakte dat ze bewogen.
Als vanzelf streelden ze mijn lichaam terwijl in gedachten ik zijn handen op mijn lichaam voelde.
Plots schrok ik op, hoorde ik nu iets…ach waarschijnlijk was het niets.
Ik sloot weer mijn ogen, draaide me nog eens genoeglijk in mijn ligstoel zodat de zon overal op mijn lichaam komen kon en liet me weer meevoeren door de heerlijke gedachten aan een man die me streelde.
Mijn verbeeldingskracht was zo sterk, ik meende de geur van zijn aftershave te kunnen ruiken, onwillekeurig richtte ik me iets op, tot het tot me doordrong dat ik inderdaad de scherpe lucht van aftershave rook!!
Met een ruk kwam ik overeind en keek om me heen, ineens voelde ik de aanwezigheid van een man, ik zou kunnen zweren dat hij achter me stond.
Als in slow motion draaide ik me om, en van schrik tuimelde ik bijna uit de ligstoel toen bleek dat er iemand achter me stond.
Vaag kende ik hem wel.
Boos keek ik hem aan, “sta je hier al lang?” vroeg ik hem, en voor hij antwoord kon geven voegde ik eraan toe, “weet je dat het heel niet netjes is om zomaar dames die zich van geen kwaad bewust zijn te bespioneren?” ik voelde me steeds bozer worden.
Zeker naarmate het erop leek dat hij geenszins van plan was om antwoord op mijn vragen te geven. In plaats daarvan deed hij een stap naar voren, boog zich voorover en kuste me op mijn mond.
Ik hapte naar adem, van boosheid, waar haalde hij het lef vandaan, maar ook door de opwinding die direct door mijn lichaam voer.
Weer keek ik hem aan, ik zag een geamuseerde blik en voelde me een klein meisje dat in staat was om stampvoetend weg te lopen.
Tegelijkertijd realiseerde ik me dat ik niet boos op hem was maar op mezelf, op mijn lichaam die reacties vertoonde.
Het was duidelijk dat ik opgewonden was, mijn tepels stonden fier vooruit, en zeker na zijn zoen waren ze nog harder geworden. Ik kon het niet uitstaan van mezelf dat mijn lichaam me nu verraadde, terwijl ik een koele en onverschillige houding wilde zien vast te houden in de hoop dat dit hem uit het veld zou slaan.
Daarentegen leek het of er niets was dat hem uit het veld zou kunnen slaan.
Even was ik stilgevallen, wist niet meer wat te zeggen. Daarom stond ik op en liep naar een stoel waar mijn bloes op lag, plotseling had ik heel sterk de behoefte aan een stuk bescherming, al was het maar die bloes om me heen.
“Zou je die niet gewoon uitlaten “, hoorde ik zijn warme stem ineens zeggen, “het is al warm genoeg, en bovendien, je hebt een mooi lichaam, ik kijk er graag naar, het is zonde al dat moois in die grote bloes te verbergen.”
Abrupt draaide ik me om en keek hem fel aan, “ik ben je bezit niet hoor, waar je zomaar naar kan kijken wanneer het je uitkomt” beet ik hem toe.
Direct had ik spijt van mijn kattige opmerking want ik voelde me wel gevleid door zijn woorden, maar ik was niet van plan dit te laten merken.
Boos deed ik de bloes aan en trachtte met enigszins trillende handen de knoopjes dicht te maken. “Oh”, hoorde ik hem zeggen, “je wilt er een spelletje van maken, dit kan nog leuk worden.”
Mijn handen hielden op met het dichtknopen van de bloes en vragend keek ik hem aan, wat bedoelde hij daar nu mee.
Ik schudde mijn hoofd en maakte hetgeen ik bezig was weer af, tot de bloes bijna dichtgeknoopt was.
In de tussentijd was hij dichterbij komen staan, ik kon bijna de warmte en kracht van zijn lichaam voelde, het maakte me bewust van het verlangen dat ik voelde om zijn lichaam te voelen.
Zeker gezien de gedachten die ik eerder had, liggend in de warme zon, het verlangen naar een dergelijke ervaring maakte dat ik ergens naar verlangde.
Boos op mezelf om deze gedachten zocht ik zijn ogen op om te weten wat hij dacht.
Deze stonden dit keer ietwat donker, de geamuseerde blik van net was eruit verdwenen, en ik voelde een vage kriebel in mijn buik opkomen.
Een warmte die zich verspreidde naar beneden, maakte dat ik me zeer bewust werd van mijn eigen vochtigheid.
Mijn ogen hielden zijn blik vast, ik opende mijn mond om hem te vragen wat hij bedoelde met zijn opmerking van net, maar voor ik kans kreeg om iets te zeggen stond hij bij me en zoende me opnieuw.
Het voelde alsof hij nam wat hem toekwam en de reacties van mijn lichaam maakten me ervan bewust dat dit precies was wat ik nu wilde voelen.
En toch…boos worstelde ik me los, “Wat ben je van plan, wat voor spelletje bedoelde je net?” vroeg ik hem.
“Kom nou toch, ” was zijn antwoord, “je voelt toch de reacties in je lichaam, kijk zelf dan, het is duidelijk dat je opgewonden bent, het is aan je te zien dat je maar een ding wilt, bovendien, ik wil je ook, ik wil je proeven, je voelen, zien hoe je kronkelt als je klaarkomt.”
Hij pauzeerde even, alsof hij de woorden in de lucht kon laten hangen alvorens ze duidelijk bij mij binnenkwamen. Ik haalde alweer adem om iets te zeggen, maar hij legde zijn vinger op mijn lippen en legde me daarmee het zwijgen op.
“Je kunt het me makkelijk maken, maar je kunt er ook een spel van maken, wat dan ook, ik wil je gewoon en als ik iets wil dan neem ik het.”
Mijn bloed kookte, hoe durfde hij, waar haalde hij het lef vandaan, ik deed een paar stappen bij hem vandaan en wilde om hem heen naar de deur van het huis lopen.
Maar op de een of andere manier waren mijn benen loodzwaar geworden, mijn lichaam wilde iets geheel anders.
Deze was niet in staat om langs hem heen te lopen, ik voerde een gevecht tussen mijn behoeftes enerzijds en verstandelijke en boze motieven anderzijds.
Alsof hij mijn tegenstrijd aanvoelde deed hij een stap opzij zodat hij nog dichterbij me stond.
Ik voelde zijn adem in mijn nek, hij bracht zijn mond naar mijn oor, trillend wachtte ik op wat komen zou. Ik wilde niets liever dan dat hij met zijn tong langs mijn oor zou strelen, zachtjes op mijn oorlelletje zou bijten, daarentegen fluisterde hij iets in mijn oor….wat mijn bloed nog meer deed koken, wat mijn boosheid en opstandigheid nog verder aanwakkerde.
“Ik wil dat je je bloes voor me uittrekt……….”
De woorden bleven lang nagalmen in mijn hoofd, de intonatie in zijn stem leek een vreemde kriebel in mijn buik te hebben losgemaakt. Opstandig schudde ik mijn hoofd en deed een stap bij hem vandaan, “Wat denk je wel niet, dat ik zomaar aan een dergelijk verzoek gehoor geef? ” vroeg ik hem, eigenlijk was het niet bedoeld als vraag maar als waarschuwing.
Dat ik me niet zomaar gewonnen gaf, te laat besefte ik dat ik hiermee als het ware de inleiding voor een spel gegeven had.
Ergens wond dat me ook wel op, ik wilde me niet zomaar gewonnen geven, ik wilde die spanning voelen, weten hoe hij zou reageren wanneer hem duidelijk werd dat ik niet vanzelf aan zijn verzoek gehoor zou geven.
Tegelijkertijd realiseerde ik me ook dat dit consequenties zou kunnen hebben, dat ik hem hiermee de touwtjes in handen gaf en hij het spel sturen kon.
“Ik zou het maar doen als ik jou was, want als ik je moet komen helpen….”de dreiging die in zijn stem doorklonk wond me op, wakkerde een onbewuste opstandigheid aan.
Iets in me wilde zich tegen hem verzetten, wilde weten wat zijn volgende stap zou zijn. “Nou wat dan? ” vroeg ik, terwijl ik hem uitdagend aankeek, me ineens heel sterk voelend. “Neem maar van mij aan dat je dat niet wilt weten, je hebt nu nog de keus….trek je bloes voor me uit.” was zijn reactie.
Dat klonk helemaal niet als een keus, het klonk als een opdracht, als iets dat ik niet weigeren mocht, of er zou iets anders gebeuren.
Waarom wilde ik toch zo graag weten wat er dan zou gebeuren, mijn lichaam leek te reageren op zijn woorden, op de dreigementen, de kracht in zijn stem.
Terwijl mijn verstand iets anders zei, me vertelde dat ik dit soort spelletjes niet moest spelen met iemand die ik niet echt kende.
Ik deed niets, zei niets en bleef staan, ondernam geen enkele poging mijn bloes voor hem los te knopen.
“Je laat me weinig andere keus zo dame,” was zijn reactie op mijn stilzwijgen. ” en denk maar niet dat ik het voor je doe, je zal straks zelf je bloes voor me losknopen en me tonen wat voor prachtlichaam eronder zit, geloof me maar.”
Smalend keek ik hem aan, wat een zelfvertrouwen, hij dacht toch zeker niet dat hij me zover zou krijgen dat ik vrijwillig mijn bloes losknoopte om vervolgens mijn lichaam aan hem te laten zien!!!!
Echter voor ik er erg in had pakte hij me bij mij polsen en bond deze heel snel samen, mijn armen trok hij omhoog en haakte hij weer vast aan een haak ergens in de muur van de schuur (één waar ik me niet eens bewust van was dat ie er was).
Gelukkig voor hem dat hij een eind bij me uit de buurt stond want uit pure frustratie, boosheid, en een klein stukje angst had ik heel hard om me heen geschopt.
Even liet hij me zo staan, me zeer scherp bewust zijnde van de onmogelijke situatie waar ik mezelf in had weten te werken.
Angstig keek ik hem aan, wat was hij nu van plan.
Ik verzamelde dat kleine beetje moed dat er nog overgebleven was en wilde met vaste, zekere stem zeggen dat het nu leuk genoeg geweest was en hij me los moest maken. Echter zodra ik iets wilde zeggen hoorde ik hoe schor mijn stem was, op het hese af en van schrik hield ik mijn mond weer.
Uit zijn blik haalde ik een stuk vermaak, ik zag zelfs een glimlach verschijnen wat mij weer opstandig maakte.
Doelbewust kwam hij dichterbij, zoende me, niet op mijn mond, maar hij begon aan mijn oor te sabbelen terwijl ondertussen zijn handen onder mijn bloes verdwenen waren en mijn borsten streelden.
In eerste instantie wilde ik me ertegen verzetten, echter weer verraadde mijn lichaam me.
Mijn tepels werden hard onder zijn aanraking, mijn ademhaling werd steeds onregelmatiger, wanneer hij zijn handen weghaalde trachtte ik mijn lichaam zo te bewegen (voor zover mijn positie dat toestond) dat ik zijn aanrakingen weer kon voelen.
Steeds heftiger werd het, zijn sabbelen aan mijn oorlelletje was overgegaan in zacht bijten, het zacht spelen met mijn tepel was een ander spel geworden. Zijn hand had de weg gevonden en ik voelde zijn vingers in mijn natte, hete grotje.
Ik kreunde, en draaide met mijn lichaam. Ik wilde hem zoenen, dus deed ik een poging mijn hoofd te draaien zodat zijn tong niet mijn oorlelletje maar mijn mond zou beroeren.
Onderwijl voelde ik de warmte in mijn lichaam, die overging in een intense hitte, ik voelde hoe een orgasme steeds dichterbij kwam, en ik wilde eraan toegeven.
Ik wilde klaarkomen met zijn vingers in me.
Alsof hij wist wat er te gebeuren stond hield hij op en deed een stap bij me vandaan. “en…hoe denk je er nu over….was je nu wel van plan om je bloes los te maken?” vroeg hij.
Ik kreunde, heel mijn lichaam schreeuwde om een aanraking, en ik besefte me dat ik dit spel nooit zou kunnen winnen, dat toegeven me meer zou brengen dan tegenwerken.
Zachtjes mompelde ik iets, “Wat zei je..ik hoor je niet”, was zijn reactie op mijn gemompel. Opstandig keek ik hem aan, “ja ik zal mijn bloes voor je uittrekken” zei ik met hese stem.
Hij knikte goedkeurend, maakte me los en keek toe terwijl ik stuntelde met de knoopjes die ineens vreselijk klein en onhandig leken.
Ik liet de bloes van mijn schouders glijden zodat ik enkel nog voor hem stond in de string waarmee ik in de zon gelegen had.
“Trek dat laatste ook maar uit” was zijn volgende ‘verzoek’ .
Niet in staat in nog meer opstandigheid trok ik licht mokkend de rode string uit.
Onwennig stond ik zo voor hem, ik voelde de zon op mijn huid, de spanning in mijn lichaam, mijn gezwollen tepels, de natheid tussen mijn benen.
Er was geen enkel restje opstandigheid meer over, ik was me alleen nog maar bewust van wat ik voelde, van zijn aanrakingen die ik eerder gevoeld had en die ik weer wilde voelen. Echter hij deed niets, bleef daar maar staan en keek naar me.
Hetgeen mij enorm onzeker maakte.
“En wat wil je nu?” was zijn vraag aan mij.
Ik keek hem aan, even niet in staat tot een reactie, ik haalde diep adem en zei heel zacht.. “dat je verder gaat, met me aan te raken, dat je met me vrijt.”
Hij kwam dichterbij, tilde mijn kin op, keek me aan en gaf me een heel lange en hete tongzoen.
Zacht maar met lichte dwang duwde hij me terug naar de muur, toen ik met mijn rug tegen de muur stond keek hij me aan, zijn blik ging naar omlaag naar mijn armen en als vanzelf deed ik deze omhoog en liet me opnieuw op deze manier aan de muur vasthaken.
Direct ging hij verder daar waar hij eerder gestopt was.
Zijn kussen werden vuriger, zijn aanrakingen gingen van zacht naar hard, van teder naar ruw, een orgasme kwam snel dichterbij.
Ik kreunde, sloot mijn ogen en liet alles over me heen komen.
Voelde me tot niets meer in staat dan te genieten van dit alles, van de weerloosheid van mezelf, van niet te hoeven denken, alleen maar te voelen.
Mijn lichaam leek in brand te staan, steeds warmer kreeg ik het, de tintelingen die ik voelde leken zich nog maar op één plek te concentreren.
Zweetdruppeltjes liepen over mijn lichaam, hij likte deze op, keek me aan terwijl zijn vingers met mijn klitje speelde.
Wazig keek ik hem aan, me enkel nog bewust van het orgasme dat door mijn lichaam denderde, als een trein die niet meer te sturen was.
Schokkend en kreunend kwam ik klaar, vrijwel direct maakte hij me los en droeg me naar de tuintafel en legde me op mijn rug op de tafel.
Met een snelle beweging had hij zijn broek losgeritst, en voelde ik hem in mijn natte grotje schuiven.
Ik klampte me aan hem vast terwijl hij heel langzaam en voorzichtig in me schoof.
Zacht zoende hij me, onderwijl voelde ik zijn paal steeds dieper in me schuiven.
Mijn onderlichaam reageerde alsof dit was waar ze heel lang op had moeten wachten, ik duwde mijn lichaam omhoog in een poging hem nog dieper in me te kunnen voelen.
Mijn nagels zette ik zijn rug als wilde ik hem aansporen.
Dit maakte hem schijnbaar wilder want plotseling waren zijn rustige en beheerste bewegingen overgegaan in iets anders, met korte wilde stoten voelde ik hem in me stoten. Zijn rug kromde, ik trok hem nog dichter naar me toe, zoende hem in zijn nek, mijn nagels trokken een diep spoor in zijn rug terwijl hij met een laatste stoot in me kwam.

Advertentie

Plaats reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s