Verwoord in Beeld

Poëtische woorden vermengd met persoonlijke beelden