Gesmoord

Grijs is het kleurloos beleven van passieloos voelen. Gesmoord in de ketens van zwijgend delen.
Blind volg ik waar voelen me leidt, je hand hield ik vast maar raakte deze kwijt.

In het donker tastend, dwaal en dool ik.

Leave a Reply