Fluistert verlangen

Fluistert verlangen haar eigen dans beweegt ze onbevangen de stille cadans. Stilte leidt de beweging breekt de dans tot spijt verlangen smeekt.

Lees verder

Spil in haar universum

Haar beweging geruisloos de beleving van haar universum. Ze aanschouwt sprakeloos… Ze zet de passen bewegingloos… Dan staat ze stil ademloos de spil in haar universum.

Lees verder

Haar Zijn ademt me

In haar delen zo bijzonder Haar beleven boeit me In haar geven zo warm Haar Zijn omarmt me. In haar kussen zo intens Haar overgave ontroert me In haar loslaten zo betoverend Haar Zijn ademt me.

Lees verder

Gesplinterd Voelen

Een glimp van warmte Vergeten geborgenheid Verloren diepte Doorbreekt de tijd. Mijn lichaam herinnert Wat geest verbannen heeft Te ver van overgave verwijderd Door het lijden dat leeft. Gesplinterd voelen snijdt door een mist Dichter en grijzer dan voorheen Verlangen wist Vanavond danst eenzaamheid alleen.

Lees verder

Overgave bekende

Droom ik overgave Droomt zij mij Geef ik haar of geeft zij mij In onbekende Dimensie Bekende Overgave De droom Was op zijn eind Zonder schroom Werd zij benijd.

Lees verder

Te mogen Zijn

Te mogen Zijn Gewoon zonder zorgen Delend in pijn Gewoon veilig en geborgen. Ik mis mijn Zijn Haar onbevangenheid Ik wil daar zijn Schuilend in haar geborgenheid.

Lees verder

Verstoten verlangen

In het licht van de schaduw bemind en verleid een vroege dauw bespeelde de tijd. Gewetenloze hartstocht smeedt de banden losbandig verknocht aan innig strelen. Druppels vormen koele warmte levende dromen bezitten de kilte. Nimmer gehoord het verstoten verlangen onuitgesproken verwoord in dromen gevangen.  

Lees verder

Je hand

Je hand heel zacht strelend onverwacht bloeit verlangen ongemoeid gelaten de scherpte de leegte ze glijden weg in de diepte waar ik thuiskwam onverwacht heel zacht toen je hand streelde.  

Lees verder