Blog

De vlam van onze vriendschap

Twee jaar al, de leegte die je achterliet voelt zowel schrijnend als geruststellend. Gaandeweg is ze bij je […]

Vage Schijn

Er is een verloren connectie, de connectie met een realiteit die me verlaten heeft. Overgave is een vage […]

Wat anders kan ik?

Hoe laat je een D’s los als deze verweven was met je hele zijn, ik laat haar los, […]

Verloren Connectie

Om mij heen zie ik de waarde die wordt toegekend aan iets dat voor mij leeg oogt. Het […]

Manier van Ons bewegen

Er was een vertrouwdheid, in de manier van ons bewegen. Een rust in de geborgenheid van ons delen. […]

Spiegelwand

Je liet me dansen, terwijl je wist dat de bodem van glas was en ieder moment kon breken. […]

De Val

Ooit, lang geleden, schreef ik eens…overgave heeft me verlaten. In dat moment was dat zo, de strijd om […]

Er is een Dwalen

Woorden dwalen de leegte die ik niet innemen kan, ze strekt haar handen, reikt naar me. Ik wil […]

Troosteloze Beweging

Dan opent diepte zich, woordloos onthaald door pijn. Ik tracht haar scherpte te negeren, ze smaalt om mijn […]

Onbeminde Stilte

In de leegte van mijn voelen sluimert een gemist beleven. Ik voel haar leegte, haar pijn en gemis. […]